_2

We make your dream come true.

Momente unike në Jetë

Momentet e rëndësishme të jetës janë të papërsëritshme

Vijnë në dispozicion tuaj tre hapësira madhështore me kapacitete që variojnë nga 200 persona në hapësirën mes dy shtërvaneve, 300 persona në hapësirën para sallës së vogël e deri në mbi 1000 persona në hapësirën para sallës së madhe.